Wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een hack als toereikende back-ups ontbreken?

Annemarie Bolscher schreef hier dit artikel over in AGConnect.