Seminar: Procederen in het privacy- en IT-recht

Dit seminar is verplaatst naar 4 maart 2021: aanmelden is nog mogelijk! 

Louwers IP|Technology Advocaten organiseert een seminar over procederen in het privacy- en IT-recht.

Privacy en IT-recht zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het juridische landschap. ​Het IT-recht is telkens weer onderhevig aan ontwikkelingen op het gebied van verzuim. Daarnaast lijkt de zorgplicht van de IT-leverancier een steeds prominentere rol te krijgen. Dit zijn ontwikkelingen die voor zowel IT-leveranciers als afnemers buitengewoon relevant zijn. In het privacyrecht zien we dat betrokkenen zich steeds bewuster ​worden van hun rechten en ​dat de Autoriteit Persoonsgegevens verregaande boetebevoegdheden​ heeft gekregen en daar ook gebruikt van maakt. Mede hierdoor wordt er steeds vaker geprocedeerd binnen dit rechtsgebied.

Tijdens dit seminar praten wij u bij over de juridische kaders en onze praktijkervaringen met betrekking tot privacy en IT-geschillen. Ook geven wij u strategische tips en is er ruimte voor interactiviteit en het stellen van vragen.

De bijeenkomst vindt plaats in Stadskasteel Oudaen in het centrum van Utrecht. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de corona-maatregelen zullen in acht worden genomen. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:


Programma

13:00 uur:     Inloop inclusief lunchmogelijkheid

13:30 uur:     Welkom en introductie

13:45 uur:     Zaal 1: Procederen in het privacyrecht – Tom de Wit en Lisa Molenaars                                   

13:45 uur:     Zaal 2: Procederen in het IT-recht – Annemarie Bolscher en Evelyn Peerboom-Gerrits

15:15 uur:     Pauze

15:30 uur:     Zaal 1: Procederen in het privacyrecht – Tom de Wit en Lisa Molenaars

15:30 uur:     Zaal 2: Procederen in het IT-recht – Annemarie Bolscher en Evelyn Peerboom-Gerrits

17:00 uur:     Borrel (indien mogelijk i.v.m. corona-maatregelen)


Tijdens het seminar zal de groep in tweeën worden verdeeld. Het ene groepsdeel volgt eerst de presentatie over procederen in het privacyrecht en het andere deel over procederen in het IT-recht. Daarna zullen de groepen van zaal wisselen. Als u slechts geïnteresseerd bent in één van beide onderwerpen, kunt u ook een gedeelte van het seminar volgen. Deelname aan het seminar is kosteloos.

Heeft u interesse om te komen? Meld u dan hier aan.