Vesteda

Quote

“Louwers heeft Vesteda ondersteund bij de uitbesteding van haar IT-infrastructuur, zowel bij het opstellen van de contracten als de contractonderhandelingen.

De samenwerking met Louwers advocaten verliep prima. Gemaakte afspraken werden nagekomen en wij hebben voldoende flexibiliteit, kwaliteit, snelheid en standvastigheid ervaren in de geboden ondersteuning.”