IT-geschilbeslechting

U heeft een IT-geschil. Het geschil is geëscaleerd, u heeft verschillende opties afhankelijk van uw wensen en/of mogelijkheden. Wij beoordelen het dossier en denken strategisch mee over de mogelijkheden om een oplossing van het geschil te realiseren. Wij streven ernaar een oplossing te vinden zonder dat er een rechter aan te pas komt. Wanneer een partij of beide partijen niet tot een schikking willen of kunnen komen en een procedure onvermijdelijk is, kunnen wij u daarin vakkundig begeleiden.

De-escaleren

Ons streven is om de relatie tussen twee contractpartijen evenwichtig en harmonieus te houden. Bij voorkeur worden wij al voordat een geschil ontstaat betrokken bij de communicatie, zodat we kunnen bijdragen aan een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Wij hebben in uiteenlopende IT-geschillen onderhandelingstrajecten (be)geleid. Daarbij speelden telkens weer andere aspecten, belangen en bij partijen levende emoties een meer of mindere belangrijke rol. Mede dankzij onze uitgebreide ervaringen kunnen we met inventieve oplossingen komen. De relatie tussen partijen en het eventueel nog willen voortzetten daarvan kan uiteraard ook een belangrijk aspect zijn bij de onderhandelingsstrategie. Elke zaak heeft zijn eigen (juridische) kansen en bedreigingen, maar het is de kunst om deze zo te benutten dat ook de wederpartij inziet dat oplossen in dit geval beter is dan procederen. Wij zien dat telkens weer als een uitdaging en zijn hier al vele malen in geslaagd.

Onderhandelen 

We kunnen – in samenspraak met u – de onderhandelingen voeren. Ook kunnen we op de achtergrond standby staan. Een andere optie is het opstellen van een managementsamenvatting waarin we de belangrijkste (tegen)argumenten uiteenzetten en een kader schetsen voor een naar onze mening redelijk schikkingsbedrag.

Procederen

Wanneer uw geschil toch uitmond in een procedure, dan stellen wij op een zorgvuldige manier, en in samenspraak met u, heldere processtukken op. Onze ervaring op het gebied van IT en daarmee ons vermogen om de technische aspecten van de kwestie te doorgronden, komt ook bij procedures heel goed van pas. Een processtuk dat niet alleen juridisch, maar ook feitelijk aan duidelijkheid niets te wensen over laat, is een belangrijke eerste stap in een procedure. Voor een rechter is het toch vaak lastig om vast te stellen wat er in een IT-geschil precies aan de hand is. Het is dan ook de kunst om de vaak complexe IT-processen terug te brengen tot een voor de rechter behapbaar geheel, zodat de rechter de juiste elementen en factoren in zijn of haar beoordeling kan meewegen. Wij hebben in de vele procedures die we hebben gevoerd gezien dat we daarin vaak winst boeken ten opzichte van de wederpartij.

Wij kunnen voor een vaste prijs het dossier beoordelen en een advies voor u opstellen. Indien wij de onderhandelingen voor u voeren kunnen we u een inschatting geven van de kosten daarvan.