Procederen

Ons streven is om de relatie tussen twee contractpartijen evenwichtig en harmonieus te houden. Bij voorkeur worden wij al voordat een geschil ontstaat betrokken bij de communicatie, zodat we kunnen bijdragen aan een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Wanneer een partij of beide partijen niet tot een schikking willen of kunnen komen en een procedure onvermijdelijk is, kunnen wij u daarin vakkundig begeleiden. Wij stellen op een zorgvuldige manier en in samenspraak met u, heldere processtukken op. Onze ervaring op het gebied van IT en daarmee ons vermogen om de technische aspecten van de kwestie te doorgronden, komt ook bij procedures heel goed van pas. Een processtuk dat niet alleen juridisch, maar ook feitelijk aan duidelijkheid niets te wensen over laat, is een belangrijke eerste stap in een procedure. Voor een rechter is het toch vaak lastig om vast te stellen wat er in een IT-geschil precies aan de hand is. Het is dan ook de kunst om de vaak complexe IT-processen terug te brengen tot een voor de rechter behapbaar geheel, zodat de rechter de juiste elementen en factoren in zijn of haar beoordeling kan meewegen. Wij hebben in de vele procedures die we hebben gevoerd gezien dat we daarin vaak winst boeken ten opzichte van de wederpartij.