IT-inkoop

IT-inkoop

IT-inkoop ziet op de aanschaf van hardware tot aan de aanschaf van complete ERP-systemen en is voor iedere organisatie van cruciaal belang. Dit is echter vaak een complex traject. Heeft u iemand in huis die over de juiste kennis en ervaring beschikt om deze inkoop te begeleiden?

Als gespecialiseerde advocaten zijn wij enerzijds uitstekend in staat om op strategisch niveau te bepalen hoe uw organisatie zich zou moeten positioneren en wat er vervolgens operationeel van u wordt verwacht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld assisteren met het opstellen van verschillende contracten in het kader van de IT-inkoop. Denk hierbij aan hardware- en licentieovereenkomsten, SaaS- of Cloudovereenkomsten, Service Level Agreements en Bewerkersovereenkomsten.

IT-aanbesteding

Heeft uw organisatie te maken met het aanbesteden van de inkoop van IT? De mogelijkheden om IT aan te besteden zijn divers, er zijn immers meerdere aanbestedingsinstrumenten beschikbaar. Tegelijkertijd worden wetgever, rechter en publiek steeds kritischer over de wijze waarop er wordt aanbesteed.

Op basis van de door uw organisatie gewenste aanbestedingsstrategie, selecteren wij samen met u het gewenste aanbestedingsinstrument en de bijbehorende IT-contracten. Met onze strategische partners kunnen wij voor u zelfs het gehele aanbestedingstraject begeleiden. Op deze wijze weet u exact hoe er praktisch om dient te gaan met de door u gewenste aanbestedingsinstrumenten, zonder dat u daarbij het risico loopt dat de wet wordt overtreden. Hierdoor komen eventuele strategisch gemaakte keuzes niet onnodig in gevaar.