IT-geschillen

Voorkomen is beter dan genezen

Ons streven is om de relatie tussen twee contractpartijen evenwichtig en harmonieus te houden. Bij voorkeur worden wij daarom al voordat er een geschil ontstaat, betrokken bij de communicatie tussen partijen. Wij kunnen dan bijdragen aan een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

IT-geschil

Wanneer er niet tot een schikking tussen partijen kan worden gekomen en een procedure onvermijdelijk is, begeleiden wij u daarin vakkundig. Wij stellen in samenspraak met u, op een zorgvuldige manier, heldere processtukken op.

Onze ervaring op het gebied van IT, en daarmee ons vermogen om ook de technische aspecten van de kwestie te doorgronden, komt bij procedures heel goed van pas. Een processtuk dat niet alleen juridisch, maar ook feitelijk aan duidelijkheid niets te wensen over laat, is een belangrijke eerste stap in een procedure. Voor een rechter is het namelijk vaak lastig om vast te stellen wat er in een IT-geschil precies aan de hand is. Het is dan ook de kunst om de vaak complexe IT-processen terug te brengen tot een behapbaar geheel, zodat de rechter de juiste elementen en factoren in zijn of haar beoordeling kan meewegen. In de vele procedures die wij tot op heden hebben gevoerd, hebben wij gemerkt dat wij daarin vaak een streepje voor hebben ten opzichte van de wederpartij.

Kosten van een procedure

De kosten van een procedure kunnen fors zijn, ook omdat het verloop van een procedure moeilijk is in te schatten. Toch zijn wij goed in staat om de kosten van een procedure te managen en stemmen met u de strategie en de bijbehorende kosten van tevoren zo goed en duidelijk mogelijk af.