Handhaving intellectuele eigendom via douane

In het blad Juridisch Up To Date schreven Lidian de Weert en Ernst-Jan Louwers een artikel over de mogelijkheid om producten tegen te houden bij de buitengrenzen van de Europese Unie. Het gaat hierbij om producten die mogelijk inbreuk maken op intellectueel eigendomsrechten. Het is een uiterst efficiënt middel om te voorkomen dat impact makende producten terechtkomen In het vrije verkeer Binnen de Europese Unie. Het is mogelijk om een dergelijke douanemaatregel in te zetten voor een of meerdere landen of voor de hele EU. De regeling was aanvankelijk bedoeld voor echte namaakartikelen maar kan tevens worden gebruikt voor bestrijding van inbreuk op allerlei rechten van intellectuele eigendom.

Wij beschikken over praktijkervaring met de douanemaatregelen. Hoewel in theorie de aanvraag relatief eenvoudig via een online formulier kan worden gedaan, is de praktijk iets ingewikkelder. Zo moet het online formulier worden uitgeprint, ondertekend en worden toegestuurd naar de douane. Het “IPEP portal” is nog niet zo ingericht dat alles volledig langs elektronische weg verloopt.

In het artikel Handhaving IE-rechten geven Lidian de Weert en Ernst-Jan Louwers uitleg over de stappen die genomen moeten worden bij een aanvraag (“Application for Action”). En ook wat te doen als de douane producten aantreft die mogelijk inbreuk opleveren op IE-rechten.

_________

Dit artikel is geschreven door Ernst-Jan Louwers en Lidian de Weert en verschenen in Juridisch up to Date.