(Her)beoordelen slagingskans procedure

U heeft een geschil en wilt weten of een procedure – bij de rechtbank of in hoger beroep – een reële mogelijkheid is. Wij beoordelen voor een vaste prijs het dossier zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

U bent IT-leverancier en in geschil met uw afnemer of u bent afnemer en in geschil met uw IT-leverancier. Wij kunnen u van gedegen advies voorzien over de haalbaarheid van een procedure.

Op basis van onze jarenlange ervaring met uiteenlopende IT-procedures en grondige kennis van de rechtspraak op IT-gebied, kunnen we goed inschatten welke hindernissen zich mogelijk zullen voordoen. Maar ook welke kansen er liggen om een procedure of daaraan voorafgaand een onderhandelingstraject tot een goed einde te brengen.

Wij beoordelen tegen een vaste prijs het dossier, waarbij we op een praktische en overzichtelijke manier op een rij zetten:

  • welke vorderingen kunnen worden ingesteld;
  • wat onze inschatting is over de haalbaarheid van de vorderingen;
  • of en welke tegenvordering(en) we verwachten;
  • wat er eventueel nog moet gebeuren om een procedure te kunnen beginnen;
  • of wij mogelijkheden zien om de kwestie alsnog zonder procedure op te lossen;
  • een inschatting van de kosten van een procedure.

Deze haalbaarheidscheck stelt u in staat om een weloverwogen beslissing te nemen.

Indien gewenst kan aan de analyse ook een managementsamenvatting worden toegevoegd.

Ook indien u twijfelt over de vraag of u in hoger beroep moet gaan tegen de beslissing van een rechtbank, kan een haalbaarheidscheck zinvol zijn. Deze ziet dan op:

  • een analyse van het vonnis en de mogelijke grieven (bezwaren) die daar tegen kunnen worden gemaakt;
  • een inschatting van de haalbaarheid van die grieven;
  • een inschatting van de kosten voor een hoger beroep.

Deze haalbaarheidscheck is ook mogelijk indien uw zaak in eerste instantie door een ander advocatenkantoor is behandeld. Een second opinion kan vernieuwende inzichten opleveren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze Haalbaarheidscheck voor Procedures of één van onze andere producten? Neem contact op met Annemarie Bolscher of Huub de Jong.