Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen en de Unie van Waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT).

Louwers ondersteunt Het Waterschapshuis ten aanzien van IT-contracten, -aanbestedingen en eventuele geschillen.

www.waterschapshuis.nl