Contracteren

Wij zijn in staat om gemaakte strategische keuzes (keuze voor de cloud, aanbesteding van de inkoop van hardware, outsourcing van IT) te vertalen naar operationele instrumenten en contracten, zoals:

  • Outsourcingscontracten: wij zorgen voor de juiste overeenkomsten voor de overdracht van assets en de IT-dienstverlening
  • Implementatiecontracten: contracten die instrumenten bieden om te borgen dat vitale IT-systemen binnen scope, tijdig en binnen budget worden opgeleverd
  • Cloudcontracten: cloudcontracten zodat uw bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd en uw kostbare bedrijfsgegevens veilig zijn
  • Project structurering: formats voor verslaglegging van stuurgroepoverleg met checklists, zodat op ieder moment een juist beeld van de afspraken beschikbaar is
  • Contractmanagement: wij leveren contractmanagement als een service en houden juridische documentatie actueel
  • Service Level Agreements: wij zorgen ervoor dat de service niveaus die essentieel zijn voor de IT-dienstverlening worden opgesteld of beoordeeld

Op basis van onze ervaring als advocaten en bedrijfsjuristen hebben wij een praktische methode ontwikkeld om IT-(outsourcings-)trajecten en andere omvangrijke IT-projecten (zoals ERP-implementaties) contractueel te ondersteunen. Deze methode omvat alle fasen van eerste interne inventarisatie van het juridische vertrekpunt (zoals bestaande contracten, het opstellen van de standaardcontracten ten behoeve van de RFP of aanbesteding) tot aan de begeleiding van de contractonderhandelingen.