Cloud

Wilt u met uw onderneming naar de cloud? Omdat het als afnemer vaak lastig is om de juiste leverancier en een passende cloudoplossing te selecteren, kunnen wij u vanaf het eerste begin hierin (juridisch) adviseren en u behoeden voor verschillende valkuilen. Tevens kunnen we, door onze uitgebreide ervaring, vaak verder kijken dan alleen de juridische onderwerpen. Waar nodig schakelen we bovendien met andere experts waarmee wij vaak samenwerken in cloud- of outsourcingstrajecten.

Belangrijke onderwerpen

Welke onderwerpen zijn voor u als afnemer van belang?

  • Continu├»teit: u zult een voorziening moeten treffen in het geval van een calamiteit of faillissement van de leverancier
  • Service levels: u zult goede afspraken moeten maken over de serviceniveaus
  • Verwerking van persoonsgegevens: indien uw leverancier persoonsgegevens verwerkt zult u ook daar afspraken over moeten maken (zie hier)
  • Beveiliging: uw leverancier zal zijn beveiliging aantoonbaar op orde moeten hebben
  • Exit: maak op voorhand goede afspraken over een eventuele exit uit de cloud

Zie ook onze mindmap.