Contract support modules

Om uw organisatie enerzijds maximale prijszekerheid te geven en anderzijds de nodige flexibiliteit te bieden, werken wij met verschillende modules om u op meer structurele basis te ondersteunen bij het sluiten van contracten en eventuele contractonderhandelingen. Een overzicht van onze verschillende contract support modules is hier te vinden.

U kunt zelf aangeven welke module het meest passend is. Dit zal afhangen van het contract, de contractspartij, de complexiteit van de opdracht en het (commercieel) belang van het contract. De prijzen per module zijn op aanvraag en bij voorkeur hebben wij een gesprek waarin we uw wensen bespreken.

Werkwijze

  • U heeft één accountmanager die als contactpersoon fungeert en het centrale aanspreekpunt is voor al uw opdrachten en vragen.
  • Wij zetten steeds de door ons meest geschikt geachte professional in om u te ondersteunen.
  • De expertises van ons kantoor zijn IT, internet, intellectuele eigendom en privacy naar Nederlands recht, aangevuld met onze generieke kennis en ervaring op het gebied van (internationaal) contracteren.
  • Voor kennis buiten onze expertisegebieden of naar buitenlands recht kunnen wij een daarin gespecialiseerde jurist inschakelen, waarbij we de kosten steeds vooraf aan u ter goedkeuring zullen voorleggen.
  • Facturering geschiedt steeds aan het einde van de maand waarin de werkzaamheden voor het betreffende contract aanvangen.

Evaluatie

Aangezien het belangrijk is dat u een goed gevoel heeft en houdt over de overeengekomen afspraken en manier van werken met ons, worden de afspraken na de eerste drie maanden of vijf opdrachten standaard geëvalueerd. Op basis van die evaluatie worden de afspraken zo nodig bijgesteld.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de verschillende contract support modules of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.